VERON

Jaarvergadering afdeling 06 VERON op 22 februari 2019

VERONVrijdag 22 februari 2019 wordt de jaarvergadering van 2019 gehouden.

De locatie is ons eigen Kluphonk.

De vergadering begint om 20.15 uur

 

VERON

Wie wordt onze nieuwe secretaris?

VERONWilko Bulte PA1WBU laat weten niet meer beschikbaar te zijn voor nog een termijn als secretaris. Dus zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris.

Als u interesse heeft, kunt u een email sturen aan a06@veron.nl, of uw interesse tonen op een verenigingsavond in ons Kluphonk.

Als u wilt weten wat de functie inhoudt kunt u contact opnemen met de aftredende secretaris via PA1WBU@veron.nl

namens het bestuur,

Wilko Bulte PA1WBU, secretaris afdeling A06 Arnhem

VERON

16 februari 20.15 huishoudelijke vergadering VERON Arnhem

Agenda voor de huishoudelijke vergadering van VERON afdeling A06 Arnhem te houden op 16 februari 2018VERON

1. Opening & mededelingen
• Openingswoord van de voorzitter
• Silent Keys
o Joop Immerzeel PE1CKO
o J Isbrucker
2. Verslag huishoudelijke vergadering van 2017
• Behandeling, beantwoorden evt vragen & opmerkingen
• definitieve vaststelling
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris
• Behandeling, beantwoorden evt vragen & opmerkingen
• ondertekening door voorzitter en secretaris voor definitief tbv HB
4. Financieel verslag penningmeester over 2017 en begroting 2018
• rapportage van de kascommissie
• goedkeuring jaarrekening 2017
• bespreking begroting 2018
• benoeming nieuw lid kascommissie voor financieel verslag 2018
5. Afvaardiging A06 naar de 79e VERON Verenigingsraad te Apeldoorn
• delegatie vanuit A06 vastleggen naar VR
• voorstellen voor de VR doornemen en stemgedrag A06 bepalen
• ondertekenen volmacht afvaardiging VR
6. Activiteiten
• lezingen
• input & suggesties leden
7. Rondvraag
8. Sluiting

Huishoudelijke vergadering 10 februari 2017

De jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de afdeling 06 Arnhem van de VERON zal zijn op vrijdag 10 februari 2017 om 20:15

Ton Hulst PA3FHM krijgt gouden speld

Ton Hulst PA3FHM krijgt gouden speldOp vrijdag 19 februari 2016 kreeg Ton Hulst PA3FHM een gouden speld uitgereikt door de algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker PA3AGF. Dit vanwege de verdiensten en grote inzet de afgelopen jaren als secretaris van de afdeling a06.

overdonderd

De blik op het gezicht van Ton Hulst PA3FHM als hij doorkrijgt wat er aan de hand is.

Het was al aardig druk in Het Kluphonk vanwege de jaarlijkse ledenvergadering waarin ook het nieuwe bestuur zich zou voorstellen en het oude bestuur hartelijk werd bedankt voor hun jarenlange inzet. Tot ieders verbazing was daar ineens Remy Denker, de algemeen voorzitter van de VERON. Zijn xyl moest in Elst zijn voor een bijeenkomst was zijn verklaring. Groot was dan ook de verbazing bij Ton Hulst PA3FHM toen hij naar voren werd geroepen en een toespraak van Remy Denker kreeg. De verbijstering valt van zijn gezicht af te lezen. Daarna kreeg hij de speld uitgereikt.

Ton Hulst PA3FHM ktijgt eeen bloemetje van voorzitter Cor Schuiling PD0GHF

Ton Hulst PA3FHM ktijgt eeen bloemetje van voorzitter a06 Cor Schuiling PD0GHF

de speld

De kersverse goudenspelddrager